POLIRANJE KAO ZATEZANJE BORA, VRIJEDI SAMO KADA JE UMJERENO I STRUČNO

Tekst: Jure Malalan
Fotografije: Nejc Puš

Poliranje sata nikako ne bi smjeli shvaćati olako jer greške koje pri njemu nastaju nepovratne su prirode

Ručni nas satovi prate praktički pri svakom koraku – mnogi ih nose od jutra do večeri i sa satom na zapešću obavljaju raznorazne aktivnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da se sat tako izlaže brojnim utjecajima, gotovo je nemoguće izbjeći razna oštećenja kućišta ili metalne narukvice. Kako obnoviti sat, a da ga se pri tome ne ošteti stoga je i posve logična epizoda u dnevniku majstora urara. A baš kao i drugi pravi majstori i mi u urarskoj radionici Malalan uz pomoć izučenih majstora koji raspolažu bogatim znanjem i najmodernijom tehnologijom obnavljamo satove i tome pristupamo iznimno ozbiljno. Sat najprije pregledamo. Na temelju njegova stanja procjenjujemo opseg potrebnog rada i koje je dijelove potrebno obnoviti ili zamijeniti. Nakon toga započinje se s radom tako da se prvo cijeli sat rastavi: narukvica se odvaja od kućišta i uklanjaju se mehanizam, staklo, krunica za navijanje i gumbi. Ako radimo samo vizualno „osvježenje” ili restauraciju vanjštine sata, mehanizam se ne rastavlja već se pohranjuje u zaštićenu komoru u kojoj ostaje praktički do kraja svih ostalih restauracijskih postupaka.

Moments 8 Urarjev Dnevnik
Kućište prije poliranja s primjetnim grubim oštećenjima

Svi dijelovi kućišta i narukvice na odgovarajući se način čiste, nakon čega započinje restauracija većih udubljenja. Pri tome je potrebno puno edukacije i praktičnih znanja za rad s različitim materijalima, uključujući i izrazito zahtjevni čelik Oystersteel, koji Rolex koristi za izradu svojih kućišta i narukvica, Veća udubljenja u okviru zahtjevnije restauracije ispunjavaju se postupkom laserskog varenja, što omogućuje vrlo precizan rad, ali ne dovodi do pregrijavanja materijala od kojeg je kućište načinjeno, bilo da je riječ o čeliku, zlatu ili nekom drugom metalu. Nakon nanošenja materijala slijedi višefazna obrada s pomoću posebnih brusnih traka, čime se čuva originalni oblik kućišta.

POLIRANJE NIJE RADNJA KOJA SE MOŽE ČESTO PONAVLJATI JER SE SVAKI PUTA SKIDA DIO MATERIJALA ZBOG ČEGA POSTUPAK ZAHTIJEVA STRUČNOST I ISKUSTVO

Kad oblik kućišta odgovara iznimno zahtjevnim standardima proizvođača, usredotočujemo se na finu obradu površine pjeskarenjem, satiniranjem, matiranjem i poliranjem. Pritom je iznimno važna tehnika urara, koji mora težiti tome da završni rezultat obnove bude potpuno jednak prvotnom stanju. Pri poliranju je također jako važno da se za što bolji rezultat odstrani što je manje materijala moguće. Moramo izabrati prave četke i odgovarajuću pastu za poliranje, a ključnu ulogu imaju smjer poliranja, pritisak i brzina vrtnje četke. Ako ručni sat ima metalnu narukvicu, ona se uglavnom polira zajedno s kućištem kako bi se osigurao identičan završni izgled obaju komada.

Moments 8 Urarjev Dnevnik
Osim ogrebotina primjetni su i tragovi jačih udaraca

Premda je obnavljanje narukvice i kućišta postupak koji se najviše primjećuje na ručnom satu, valja imati na umu da se poliranjem uvijek skida nešto materijala s metalnih dijelova. Iz tog je razloga broj mogućih poliranja ograničen debljinom narukvice i kućišta, a ogrebotine se u velikoj mjeri mogu izbjeći pazeći tijekom nošenja sata i njegovim pažljivim pohranjivanjem kako bi se spriječio njegov kontakt s drugim metalnim modnim dodacima, čime se onemogućuje nastanak ogrebotina na metalnim površinama. Osim toga, između sata i metalne narukvice može se nositi kožni remen, dok bi se sat trebao čuvati u vrećicama ili kutijama namijenjenima za tu svrhu.

Moments 8 Urarjev Dnevnik
Potpuno obnovljeno kućište bez tragova grebanja i udaraca

Kada oblik kućišta i kvaliteta završne obrade zadovolje visoke standarde koje smo postavili, kućište se još jednom čisti i započinjemo s postupkom ponovnog sastavljanja sata. U toj je fazi najvažnije osigurati vodootpornost, pa stoga uvijek, kao preventivnu mjeru, zamjenjujemo sve brtve u kućištu, krunici za navijanje i gumbima. Prije ponovnog umetanja osjetljivog mehanizma u kućište provodimo ispitivanja vodootpornosti kako bi se zajamčilo da odgovaraju klasifikaciji proizvođača. Ako se nakon toga pobrinete da je krunica za navijanje pravilno pričvršćena i ne izlažete ručni sat prevelikim tlakovima, on će ostati prikladno vodootporan.

Moments 8 Urarjev Dnevnik 24
Nakon što su sva oštećenja učinkovito sanirana provjerava se vodonepropusnost kućišta te tek tada vraćamo mehanizam u njega

*Članak je napravljen u suradnji s urarskom kućom Malalan

Kategorije: Servis