MB&F HOROLOGICAL MACHINE N°10 ‘BULLDOG’

Tekst: Press
Video: MB&F

Dok je putovao Japanom Maximilianu Büsseru na um je došla ideja za poseban sat inspiriran psom, u ovom slučaju buldogom. Rezultat je nova kreacija, Horological Machine N°10 ‘Bulldog’. Silueta detaljima prati fizionomiju psa pa imamo čak i čeljust na prednjem dijelu sata…

Oris 2