Servis

Spring Drive, spoj nespojivog

Spojiti dva potpuno različita satna mehanizma u jedan i pri tome iskoristiti samo najbolje od svakog nikome nije padalo na pamet. Sve do 1977. kada se u avanturu života upustio briljantan inžinjer iz Seika